Катедра "Логистика и вериги на доставките"

Обновено: сряда, 20 февруари 2019 10:43

Организационен комитет

Проф. д-р Мирослава Раковска - Зам-декан по научноизследователската дейност, факултет "Икономика на инфраструктурата", УНСС, Ръководител катедра "Логистика и вериги на доставките" и Председател на УС на Българска асоциация по логистика

Доц. д-р Мария Воденичарова – заместник председател на Организационния комитет и член на УС на Българска асоциация по логистика

Доц. д-р Иванка Корбанколева - катедра „Логистика и вериги на доставките“

Доц. д-р Милчо Толев – катедра „Логистика и вериги на доставките“

Доц. д-р Николай Драгомиров - катедра „Логистика и вериги на доставките“, член на УС на Българска асоциация по логистика

Гл.ас. д-р Стиляна Стратиева - катедра „Логистика и вериги на доставките“

Ас. д-р Мирослав Стефанов - катедра „Логистика и вериги на доставките“

Ас. д-р Лили Михова - катедра „Логистика и вериги на доставките“

Ас. д-р Петя Филева - катедра „Логистика и вериги на доставките“

Ани Метиева – докторант, катедра „Логистика и вериги на доставките“