Катедра "Логистика и вериги на доставките"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: петък, 28 февруари 2020 11:29

Програмен комитет

проф. д-р Мирослава Раковска – Председател, катедра "Логистика и вериги на доставките"

Доц. д-р Мария Воденичарова – Зам. председател, катедра "Логистика и вериги на доставките"

Доц. д-р Иванка Корбанколева - катедра "Логистика и вериги на доставките"

Доц. д-р Николай Драгомиров - катедра "Логистика и вериги на доставките"

Проф. д-р Ваня Банабакова - Национален военен университет „Васил Левски”, Велико Търново

Доц. д-р Силвия Благоева - Икономически Университет – Варна

Доц. д-р Благо Благоев – Икономически Университет – Варна

Проф. д-р Мирјана Секуловска - Университет „Св. Климент Охридски“, Битоля