Катедра "Логистика и вериги на доставките"

магистър - специалности
Обновено: четвъртък, 12 март 2020 15:45

Научни ръководители на дипломанти - защита юли 2020

Защити  юли 2020 Научен ръководител Мейл Тема
       
Савина Димитрова доц. Ив. Корбанколева [email protected] Възможности за усъвършенстване на процеса по снабдяване във фирма „Сивен Спорт“ ООД 
Янита Петкова доц. Ив. Корбанколева [email protected] Подобряване  процеса …
Даниел Павлов доц. Н. Драгомиров [email protected] Състояние и тенденции в предлагането на логистичен софтуер в България
Мария Петрова доц. Н. Драгомиров [email protected] Усъвършенстване  на информационните системи за складова наличност на акцизни стоки
Александър Топалов доц. М. Воденичарова [email protected] Усъвършенстване управлението на логистиката във фирма „Фаустина Груп ЕООД“
Славина Филипова доц. М. Воденичарова [email protected] „Възможности за усъвършенстване на логистичната система на фирма „Пери България”, чрез lean management”
Георги Велков гл.ас. М. Стефанов [email protected] Възможности за усъвършенстване управлението на риска във фирма "Бер-Хелла Термоконтрол" ЕООД
Иво Георгиев гл.ас. М. Стефанов [email protected] Възможности за усъвършенстване на дистрибуцията във фирма "Жефко Глобъл Сървисис сентър България" ЕООД
Георги Петков гл.ас. М. Стефанов [email protected] Възможности за усъвършенстване на дистрибуцията във фирма Лили Дрогерие ЕООД
Миглена Тодорова  гл. ас. Ст. Микова [email protected] Усъвършенстване на транспортната дейност на фирма “АИТ Интернешънъл Транспорт ЕООД”
Розалия Кабакова  гл. ас. Ст. Микова [email protected] Изследване на професионалната реализация в областта на логистиката и управлението на веригата на доставките в България
Андрей Илчев ас. П. Филева [email protected] Усъвършенстване на работните дейности в отдел “Обслужване на клиенти - Въздушен транспорт” на “Шенкер” ЕООД
Борис Павлов ас. П. Филева [email protected] Усъвършенстване на физическата дистрибуция във Фирма ,,Булглас ЕООД”
Йоана Стоянова ас. Л. Михова [email protected] Усъвършенстване  управлението на производствените процеси във фирма „Датекс“ ООД
Верона Йорданова ас. Л. Михова [email protected] Възможности за повишаване равнището на обслужване на клиенти и развитие на логистичните дейности във фирма „Сръчко сервиз“ ЕООД