Катедра "Логистика и вериги на доставките"

Наука
Обновено: вторник, 31 октомври 2023 9:52

ТРЕТА НАУЧНА И БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ на тема: "Иновации и тенденции в логистиката и управлението на веригата на доставките"

Катедра „Логистика и вериги на доставките“ в УНСС и Българска асоциация по логистика (БАЛ)

имат честта и удоволствието да Ви поканят да участвате във

ТРЕТАТА НАУЧНА И БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ

на тема:  

"Иновации и тенденции в логистиката и управлението на веригата на доставките" и

която ще се проведе на 7 и 8 НОЕМВРИ 2023 г.  в АУЛА "МАКСИМА" на

 Университет за национално и световно стопанство.

Събитието се организира от Катедра „Логистика и вериги на доставките“ в УНСС съвместно с Българска асоциация по логистика (Национален сертификационен център за България на Европейската асоциация по логистика).


Спонсори на конференцията

Генерален спонсор


Основни спонсори

 

 

                 


Партньори


    

Основната цел на конференцията е да предостави форум за дискутиране на възможностите, предизвикателствата и тенденциите в развитието на логистиката и управлението на веригата на доставките (Л&УВД) в бизнеса, науката и образованието. По-конкретно конференцията предоставя форум за:

-       представяне на практически опит, добри практики и казуси от страна на мениджъри и консултанти по Л&УВД, представители на водещи компании в света и у нас;
-       представяне на резултати от изследвания в областта на Л&УВД, разкритите от тях предизвикателства пред бизнеса, науката, образованието и решения за противодействието им;

-          изграждане на мрежа от контакти и стимулиране на сътрудничеството в областта на Л&УВД между представители на бизнеса, учени, преподаватели и студенти;

-          утвърждаване на УНСС като най-значимия учебен и научноизследователски център в областта на логистиката и веригите на доставките у нас.  

Конференцията е силно значима за обществото ни, тъй като насърчава развитието на практиката, науката и обучението по Л&УВД в България и привеждането им в съответствие със световните тенденции, както и популяризира професионалното развитие в областта.

Отличителни характеристики на конференцията:

-      Конференцията е първата в страната ни със силен фокус върху управлението на веригата на доставките и приноса на всички участници във веригата – производствени, търговски компании, доставчици на логистични услуги, както и други компании в сферата на услугите.

-          Конференцията е първата в страната ни с участие на над 380 настоящи и над

200 бивши студенти и докторанти по Л&УВД и осигурява пряк контакт между тях и бизнеса.

-          По време на конференцията се организира и Нетуъркинг в логистиката и управлението на веригата на доставките. На участващите представители от практиката, студенти и учени се предоставя възможност да изградят нови професионални контакти с потенциални партньори, работодатели, служители.

Работен език на конференцията: български


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ

Витоша Парк Хотел

http://www.vitoshaparkhotel.com