Катедра "Логистика и вериги на доставките"

магистър - специалности
Обновено: понеделник, 14 март 2022 10:26

Научни ръководители на дипломанти - защита 27 юни 2022г.

     
ИМЕ СПЕЦИАЛНОСТ НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ E mail научен ръководител ТЕМА
1 Венцислав Георгиев Чорбаджийски, фак.№ 2022480 БЛ гл.ас П. Филева pfileva@unwe.bg „Усъвършенстване на спедиторската дейност вьв фирма МУВИО лоджистикс”
2 Вероника Данаилова Биковска фак.номер-2121322 УВД гл.ас П. Филева pfileva@unwe.bg Усъвършенстване на въздушната спедиторска дейност на Еурохъб, дъщерна на  "Ойрошпед "АД
3 Илия Веселинов Въчев,          фак.№ 2022481 БЛ гл. ас. М.Стефанов m.stefanov@unwe.bg Възможност за развитие на логистичната организация на складова база
4 Мария Тихомирова  Генчева,   фак. № 1922426        БЛ гл.ас. М. Стефанов m.stefanov@unwe.bg Възможности за подобрение на баркод системата за управление на стоковите баланси в компанията  „Камеранс“ ООД
5 Николай Маринов Михайлов , фак.№ 1821176 УВД - АЕ доц. Н. Драгомиров ndragomirov@unwe.bg ”The role of Master Data Management in the Supply Chain ofmultinational enterprise information Technology Сотрапу”
6 Радослав Бориславов Радославов фак. № 2022511 БЛ доц. Н. Драгомиров ndragomirov@unwe.bg Информационни системи и технологии в логистиката
7 Тончо Стайков Чавдаров,           фак. № 2022486/ за м. октомври БЛ доц. Н. Драгомиров ndragomirov@unwe.bg Усъвършенстване на логистичните процеси чрез внедряване на информационни системи и изкуствен интелект
8 Силвена Минчева Димитрова , фак.№ 2121307 УВД проф. д-р М. Раковска miroslava.rakovska@unwe.bg Усъвършенстване управлението на веригата на доставка на Орбико България ЕООД за продуктите на Procter and Gamble
9 Соня Атанасова Сиракова, Фак. №: 2121312 УВД гл.ас П. Филева pfileva@unwe.bg „Усъвършенстване на транспортната дейност на фирма „Космов- 666“ ЕООД“.
10 Денислав Любомиров Сергиев , фак.№ 2121320 УВД проф. д-р М. Раковска miroslava.rakovska@unwe.bg Усъвършенстване управлението на веригата на доставки на детски играчки Мател за Орбико България
11 Габриела Станимирова Нанова, Фак.№ 2121313 УВД доц. М. Воденичарова mvodenicharova@unwe.bg Усъвършенстване логистиката на събитията за Сдружение „Национална школа по мениджмънт“
12 Емил Михайлов Вълов,                фак. № 2121310 УВД проф. д-р М. Раковска miroslava.rakovska@unwe.bg Съвременни предизвикателства пред управлението на материалите и планиране на операциите на фирма „Мелексис“ ЕООД
13 Адрияна Ганева, фак.№ 2121321 УВД гл.ас Л. Михова lmihova@unwe.bg Усъвършенстване обслужването на клиентите на фирма Еконт Експрес ООД
14 Мирела Петрова Найденова,              фак.№ 2121311 УВД гл.ас . Л.Михова lmihova@unwe.bg Анализ и възможности за усъвършенстване на логистичните дейности във фирма „МЕФ Спедишън“ ООД
15 Палмира Димитрова Станкова, фак. №:2121306 УВД гл.ас . Л.Михова lmihova@unwe.bg „Усъвършенстване на веригата на доставки за ключов асортимент в Билла България ЕООД“
16 Джем Нида Инов фак.№ 2121308 УВД проф. д-р М. Раковска miroslava.rakovska@unwe.bg Възможности за усъвършенстване планирането на глобалната верига на доставките за BIC Group
17 Кристине Диянова Грънчарова-Атанасова, фак.№ 2121315 УВД доц. М. Воденичарова mvodenicharova@unwe.bg „Обслужване на клиенти и намаляване времето за логистични операции в Гопет Транс ЕООД“
18 Иванка Майсторска фак. № 2121314 УВД гл.ас. М. Стефанов m.stefanov@unwe.bg Възможности за усъвършенстване на снабдяването на фирма „Доверие Брико“ АД