Катедра "Логистика и вериги на доставките"

магистър - специалности
Обновено: петък, 11 март 2022 16:38

Научни ръководители на дипломанти - защита м. март 2022г.

ИМЕ ТЕМА СПЕЦИАЛНОСТ НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ E mail научен ръководител
1 Антония Петрова Вълкова- Чернева  фак. №1122703 Усъвършенстване на управлението на веригата на доставките на фирма Перно-Рикар България ЕООД Стопанска логистика проф. д-р М. Раковска [email protected]
2 Габриел Маринов Иванов                    фак. № 2022515 Възможноcти зa повишaвaнe нивото нa обcлужвaнe нa клиeнтитe, нa примeрa нa фирмa „ХAГЛAЙТНEР ХИГИEНE БЪЛГAРИЯ” EООД БЛ доц. д-р М. Воденичарова [email protected]
3 Димитър Дойчев Пеев                          фак. № 1922430 Изследване и анализ на обратната логистика и предимствата от прилагането й във фирма "Х" БЛ гл. ас. д-р Лиляна  Михова [email protected]
4 Моника Ивайлова Иванова             фак.№ 2022499 Възможности за усъвършенстване на транспортната дейност във фирма " Карлсберг България " АД БЛ гл. ас. д-р  Петя Филева [email protected]
5 Никол Николай Георгиева                  фак. № 2022496  Равнище на обслужване на клиенти и възможности за неговото повишаване в логистична компания „ Х “ БЛ гл. ас. д-р Лиляна  Михова [email protected]
6 Радина Костадинова Йорданова      фак. № 2021137 Inventory management УВД - АЕ гл. ас. д-р М. Стефанов [email protected]
7 Радостин Иванов Тодоров              фак.№ 2021400 Възможности за развитие на международната логистика БЛ гл. ас. д-р  Петя Филева [email protected]
8 Мая Димчева Димова                   фак.номер 2022501 Приложение на логистичния подход при управлението на производството на фирма “Х” БЛ доц. д-р М. Воденичарова [email protected]
9 Виктор Валентинов Башев              фак.№ 2022512 Възможности за осъвършенстване на вътрешния транспорт във фирма “МЛ-КУРИЕР ЛОГИСТИК ЕООД БЛ гл. ас. д-р Петя Филева [email protected]
10 Весела Христова Серафимова           фак. № 2022504 Възможности за усъвършенстване управлението на веригата на доставките във фирма OlympusБългари БЛ проф. д-р М. Раковска [email protected]
11 Милен Чавдаров Милков                                фак. №: 2022493 Управление на логистичните дейности във фирма „Милков Маркет“ ЕООД БЛ гл. ас. д-р Лиляна  Михова [email protected]
12 Силвио Денисов Хилмиев                     фак. №2020326  Усъвършенстване на логистичните процеси и управлението на веригата на доставки на фирма БЛ гл. ас. д-р М. Стефанов [email protected]
13 Таня Бориславова Иванова                фак. № 2022488 Усъвършенстване управлението на международните логистични дейности по вноса на фирма "Z" БЛ проф. д-р М. Раковска [email protected]
14                                                                Костадин Рангелов Пашов                  фак. №: 2022497 Възможности за подобрение на дистрибуцията във фирма Х БЛ доц. д-р Н. Драгомиров [email protected]
15 Йоанна Димитрова Михайлова         фак. №: 2022506 Възможности за подобряване обслужването на клиенти във фирма „Х"ЕООД БЛ доц. д-р Н. Драгомиров [email protected]
16 Антонина Антонова Григорова           фак. №: 2022489 Възможности за усъвършенстване на дистрибуционната система във фирма „Рабен Логистикс България ЕООД“ БЛ гл. ас. д-р М. Стефанов [email protected]
17 Христо Людмилов Лазаров                 фак. Номер: 2022498 Възможности за усъвършенстване на доставките от последна миля в Технополис България ЕАД БЛ гл. ас. д-р М. Стефанов [email protected]
18 Цветелина Петрова Петрова                        фак. № 2022505  Решение за поддържане на нает или собствен транспорт във фирма “Y”  БЛ гл. ас. д-р Петя Филева [email protected]
19 Божидар Ивайлов Стоилов                           фак. № 2022503 Възможности за въвеждане на ERP система в Софарма АД БЛ доц. д-р Н. Драгомиров [email protected]