Катедра "Логистика и вериги на доставките"

магистър - специалности
Обновено: вторник, 16 март 2021 14:06

Научни ръководители на дипломанти - защита 30 юни 2021г.

ИМЕ ТЕМА НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ E mail 
1 Ахмед Ингилизов Усъвършенстване управлението на складирането във фирма "Ингилиз "Груп доц. д-р Н. Драгомиров ndragomirov@unwe.bg
2 Мартина Наумова Усъвършенстване на процесите при експресни доставки в "ДСВ Роуд" ас. д-р Л Михова lmihova@unwe.bg
3 Мариела Карабрайкова Възможности за усъвършенстване на УВД във "ВМЗ" ЕАД ас. д-р Л Михова lmihova@unwe.bg
4 Христо Маринов Усъвършенстване на Логистичната система на фирма „ Балканлес 63” ЕООД  гл.ас. МСтефанов m.stefanov@unwe.bg
5 Катерина Лютакова Анализ на логистичните процеси във фирма "ТрансЛоджистикс София" АД ас. д-р Л Михова lmihova@unwe.bg
6 Стиляна Колева Усъвършенстване на спедиторската дейност във фирма "Х" ас. д-р Петя Филева pfileva@unwe.bg
7 Александър Филипов „Проблеми на обучението в електронна среда в условията на епидемична обстановка” проф.д-р М. Раковска miroslava.rakovska@unwe.bg
8 Христо Лазаров Възможности за приложение на концепцията „Точно навреме“ във фирма „ДФ България“ ООД доц. д-р М Воденичарова mvodenicharova@unwe.bg
9 Димитър Лазаров Усъвършенстване управлението на веригата на доставките във фирма „Инхом-ООД“ доц. д-р М Воденичарова mvodenicharova@unwe.bg
10 Теодора Тодорова Възможности за усъвършенстване на дистрибуционната система на  фирма  "ДАНОН" гл.ас. МСтефанов m.stefanov@unwe.bg
11 Иван Шиндов Възможности за внедряване на хибридно обучение по време и след приключване на епидемичната обстановка в УНСС проф.д-р М. Раковска miroslava.rakovska@unwe.bg
12 Емил Шиндов Оптимизиране на информационната система за електронни графици за подготовка и провеждане на предварителни изпити на студентите в УНСС доц. д-р Н. Драгомиров ndragomirov@unwe.bg
13 Златко Златков Възможности за усъвършенстване на управлението на веригата на доставките на ''Аурубис България'' АД ас. д-р Л Михова lmihova@unwe.bg
14 Десислава Савова Възможности за усъвършенстване на логистичните процеси във веригата на доставките на фирма       "LC Waikiki" доц. д-р М Воденичарова mvodenicharova@unwe.bg
15 Александър Дечев Оптимизиране и намаляване на  транспортните  разходи в дистрибуцията  на фирма „Примекс- АВГ" ООД ас. д-р Петя Филева pfileva@unwe.bg
16 Виктор Карчев Възможности за усъвършенстване на  транспортно - спедиторската дейност във фирма "Естрея Транс " ООД ас. д-р Петя Филева pfileva@unwe.bg
Прикачени файлове:

image/png logo_logistics-30Y-bg.png - 61 KB