Катедра "Логистика и вериги на доставките"

Обновено: вторник, 23 юни 2020 0:59

ИНФОРМАЦИЯ И ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОНЛАЙН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "БИЗНЕС ЛОГИСТИКА"

Настоящите инструкции за провеждане на онлайн държавен изпит по специалност „Бизнес логистика“, ОКС „бакалавър“ се основават на Заповед №1145/20.05.2020 на Ректора на Университета за национално и световно стопанство.

1. Държавният изпит по специалността през редовната сесия ще се проведе чрез MS Forms на 06.07.2020 г. от 09:00 ч. (времетраене 90 минути).

2. За допускане до държавния изпит студентите подават молба /по образец/ и 2 снимки паспортен формат в отдел "Студенти - Бакалавър", гише №13 с приемно време от 09.00 ч. до 15.00 ч. Срокът за подаване на молбите е до 30.06.2020 г. Въз основа на подадените молби ще бъде издаден изпитният протокол. Невключен в протокола студент няма да бъде допуснат до държавния изпит.

3. Студентът може да се яви на държавния изпит през редовната сесия, ако: 

- разполага със следното техническо оборудване: компютър, чиято операционна система да отговаря на изискванията за работа с Microsoft Teams (https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/hardware-requirements-for-the-teams-app), външно видеозаснемащо устройство, което да визуализира студента от кръста нагоре и неговото работно място (интегрираните в компютрите камери не отговарят на това условие), микрофон и високоговорители/тонколони;

- има достъп до интернет.

4. Студентите не може да използват телефон или таблет, както и слушалки.

5. Студентите се присъединяват към изпита чрез Web-студент, където всеки студент ще вижда линк към екипа за държавен изпит, в който е включен.

6. Преди започване на изпита камерите и микрофоните на всички участници се тестват и инструктажът за работа по време на изпита се представя.

7. Изпитът се състои от 20 закрити и 10 открити въпроса, обхващащи целия материал от изпитната програма (https://departments.unwe.bg/Uploads/Department/StateExam_2019_2020.pdf).