Катедра "Логистика и вериги на доставките"

ВТОРА НАУЧНА И БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ на тема: "Иновации и добри практики в логистиката и управлението на веригата на доставките"
Обновено: понеделник, 26 юли 2021 10:09

Контакти


Емилия Габровска

Административен секретар

катедра „Логистика и вериги на доставките“  ,УНСС

http://departments.unwe.bg/logistics

тел. +35928195610

Email: egabrovska@unwe.bg