Катедра "Логистика и вериги на доставките"

ВТОРА НАУЧНА И БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ на тема: "Иновации и добри практики в логистиката и управлението на веригата на доставките"
Обновено: понеделник, 26 юли 2021 9:49

Конферентни такси

Участници Ранна/ Късна регистрация*

Студенти, докторанти, преподаватели от УНСС и индивидуални членове на БАЛ

Без такса

Индивидуални участници без доклад

70/90 лв.

Учени, докторанти и студенти с един доклад

75/95 лв.

Учени, докторанти и студенти с два доклада

100/125 лв.
#  Ранна регистрация – до 01.09.2021 г.; Късна регистрация – до 30.09.2021 г.

ТАКСИ ЗА ИНДИВИДУАЛНИ УЧАСТНИЦИ В КОНФЕРЕНЦИЯТА

Сметка на УНСС

Банка: БНБ

BIC на БНБ: BNBGBGSD

IBAN: BG03BNBG96613100174601.

Основание на плащането: “Такса за участие в конференция по Логистика и УВД за „име на автора“”

Сканираният документ за платена такса се прилага при изпращане на доклада /където е необходима такава/