Катедра "Логистика и вериги на доставките"

ВТОРА НАУЧНА И БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ на тема: "Иновации и добри практики в логистиката и управлението на веригата на доставките"
Обновено: вторник, 27 юли 2021 10:09

Програмен комитет

Проф. д-р Мирослава Раковска – Председател, Зам.-ректор по учебната дейност, УНСС, Ръководител катедра „Логистика и вериги на доставките“, Председател на УС на Българска асоциация по логистика,  

Доц. д-р Мария ВоденичароваЗам.-председател, катедра „Логистика и вериги на доставките“, Зам-декан по научноизследователската дейност, факултет "Икономика на инфраструктурата", УНСС, Зам.-председател на УС на Българска асоциация по логистика 

Проф. д-р Ваня Банабакова - Национален военен университет „Васил Левски”, Велико Търново 

Проф. д-р Мирјана Секуловска - Университет „Св. Климент Охридски“, Битоля  

Доц. д-р Иванка Корбанколева - катедра „Логистика и вериги на доставките“ 

Доц. д-р Николай Драгомиров - катедра „Логистика и вериги на доставките“ 

Доц. д-р Благо Благоев – Икономически Университет – Варна  

Доц. д-р Силвия Благоева - Икономически Университет – Варна