Катедра "Логистика и вериги на доставките"

Наука
Обновено: понеделник, 20 септември 2021 9:49

ВТОРА НАУЧНА И БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ на тема: "Иновации и добри практики в логистиката и управлението на веригата на доставките"

Катедра „Логистика и вериги на доставките“ в УНСС и Българска асоциация по логистика (БАЛ)

имат честта и удоволствието да Ви поканят да участвате във

ВТОРАТА НАУЧНА И БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ

на тема:  

"Иновации и добри практики в логистиката и управлението на веригата на доставките"

която ще се проведе на 7 октомври 2021 г. /хибридно/  в Голяма конферентна зала на

 Университет за национално и световно стопанство.

Събитието се организира от Катедра „Логистика и вериги на доставките“ в УНСС съвместно с Българска асоциация по логистика (Национален сертификационен център за България на Европейската асоциация по логистика) и се провежда в рамките на честванията на

30-годишнината от създаването на специалност "Бизнес логистика" в Университета за национално и световно стопанство (УНСС).


Спонсори на конференцията

Генерален спонсор 

logistics_5caaf_logo_kaufland.png


Основни спонсориСпонсори


    

Основната цел на конференцията е да предостави форум за дискутиране на възможностите, предизвикателствата и тенденциите в развитието на логистиката и управлението на веригата на доставките (Л&УВД) в бизнеса, науката и образованието. По-конкретно конференцията предоставя форум за:

-       представяне на практически опит, добри практики и казуси от страна на мениджъри и консултанти по Л&УВД, представители на водещи компании в света и у нас;
-       представяне на резултати от изследвания в областта на Л&УВД и разкритите от тях предизвикателства пред бизнеса, науката, образованието;
-       стимулиране на сътрудничеството в областта на Л&УВД между представители на бизнеса, учени, преподаватели и студенти;

Конференцията е силно значима за обществото ни, тъй като насърчава развитието на практиката, науката и обучението по Л&УВД в България и привеждането им в съответствие със световните тенденции, както и популяризира професионалното развитие в областта.

Отличителни характеристики на конференцията:

-      Конференцията е първата в страната ни със силен фокус върху управлението на веригата на доставките и приноса на всички участници във веригата – производствени, търговски компании, доставчици на логистични услуги, както и други компании в сферата на услугите.
-      Конференцията е първата в страната ни с участие на студенти и докторанти по Л&УВД и пряк контакт между тях и бизнеса. На конференцията се предвижда и време за Нетуъркинг в логистиката и управлението на веригата на доставките. На участващите представители от практиката, студенти и учени се предоставя възможност да изградят нови професионални контакти с потенциални партньори, работодатели, служители.
-     Конференцията е първата в страната ни, която дава възможност за разработването на съвместни статии между бизнеса и учените в областта на Л&УВД и тяхното публикуване в чуждоезични списания, индексирани в световноизвестни бази данни и достъпни за стотици хиляди изследователи, практици, публични институции и други заинтересовани страни.

Работен език на конференцията: български


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ

Витоша Парк Хотел

http://www.vitoshaparkhotel.com