Катедра "Логистика и вериги на доставките"

Обновено: сряда, 01 юни 2022 8:39

Бордът на съветниците към катедра „Логистика и вериги на доставките“

се състои от висши мениджъри по логистика, снабдяване или верига на доставките в компании с глобален обхват на дейността и лидери в приложението на най-добрите практики по логистика и управление на веригата на доставките. Основната функция на борда е да предлага инициативи за обвързване на обучението, бизнеса и научните изследвания в областта на логистиката и управлението на веригата на доставките и да съдейства за тяхната реализация с оглед подобряване на възможностите за професионална реализация на студентите, обучаващи се по специалностите, водени от катедрата.

цветомир2.png   Цветомир Стоянов - Operations and Logistics  Director at Phoenix Pharma.

Arno Kuiumdjian-Head of Materials Management and Purchasing, Festo Production EOOD.jpg Арно Куюмджиян - Head of Materials Management and Purchasing, Festo Production EOOD

Емил Димитров - Head of Logistics-KAUFLAND BULGARIA EOOD & Co.KD

Валентина Василева - Manager Central Material Planning & Purchasing, Lufthansa Technic Sofia

антон.png   Антон Петров - BTL Industries, SCM and OPEX Manager


георги.png  Георги Христов - Supply Chain & Operations Director, Sopharma Trading

 history-ovassilevska.jpg    Олга Василевска - Co-founder & Chairman of the Management board MW Logistica OOD

Цветелина Филева-Supply Chain Manager at TTEC for HP Inc Project.jpg Цветелина Филева - Supply Chain Manager at TTEC for HP Inc. Project

 Pic_Linkedin_BW.jpg Паско Пасков - CEO, Step-Soft Alliance / ERP Systems for Trade, Manufacturing, and Logistics

NewPhoto.pngБоян Джамбазов - Project Manager „STEDO SOFT“ LTD

PS.jpg Пламен Селнички - Мениджър сектор Логистика, ДМ България ЕООД

Димитър Димитров, Мениджър Развитие на веригата на доставките в Шенкер ЕООД