Катедра "Логистика и вериги на доставките"

магистър - специалности
Обновено: понеделник, 16 декември 2019 11:13

Научни ръководители на дипломанти - защита март 2020

Защити  март 2020 Научен ръководител Мейл
Галина Стоянова ас. Л. Михова lmihova@unwe.bg
Мирена Найденова ас. П. Филева pfileva@unwe.bg
Людмила Русимова проф. М. Раковска mirar@unwe.bg
Весела Гайдарска  гл. ас. Ст. Микова sstratieva@unwe.bg
Владимир Хаджиев Доц. М. Воденичарова mvodenicharova@unwe.bg
Грациела Иванова Доц. М. Воденичарова mvodenicharova@unwe.bg
Чавдар Димитров доц. Н. Драгомиров ndragomirov@unwe.bg
Евелина Котева ас. Л. Михова lmihova@unwe.bg
Елена Гюрова  гл. ас. Ст. Микова sstratieva@unwe.bg
Преслав Георгиев гл. ас. М. Стефанов m.stefanov@unwe.bg
Борислава Терзийска ас. П. Филева pfileva@unwe.bg
Асен Богослов доц. Н. Драгомиров ndragomirov@unwe.bg
Моника Лазарова гл. ас. М. Стефанов m.stefanov@unwe.bg
Мария Илчева доц. Н. Драгомиров ndragomirov@unwe.bg