Катедра "Логистика и вериги на доставките"

Девета международна научна конференция “ЛОГИСТИКАТА В ПРОМЕНЯЩИЯ СЕ СВЯТ” 23-25 септември, 2014 г. УОБ - УНСС, с. Равда

вторник, 26 август 2014 14:47

Девета международна научна конференция “ЛОГИСТИКАТА В ПРОМЕНЯЩИЯ СЕ СВЯТ”

23-25 септември, 2014 г. УОБ - УНСС,  с. Равда

„Логистиката в променящия се свят” е традиционна международна конференция, организирана от катедра „Стопанска логистика“ и фокусирана върху проблемите на развитието на логистиката у нас в контекста на приобщаване към световните и европейски тенденции. Първата конференция е организирана и проведена през 1993 г., следвана през годините от още седем – 1999, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008 и юбилейната 2011 г. Общият брой на участниците в проведените досега конференции надвишава 400 души, от които 60 чуждестранни докладчици от САЩ, Великобритания, Холандия, Франция, Финландия, Италия, Македония, Русия, Полша, Украйна, Сърбия. По време на проведените осем Международни конференции са представени логистични асоциации като Холандска (NEVEM), Италианската и Руската; логистичната практика в компании като Филипс, DHL, Шенкер, Кюне и Нагел, Ойрошпед, Kaven&Orbiko, Фактива, Кока-Кола, AI Data Processing, Фриго, СТОРАКТ ЛОГ, M&M; софтуерни продукти за управление на логистичните дейности като MRP II на НР, SAP, BAAN, MGS XenoX , Logistics Vision™ и други.

Тематичната структура на конференцията позволява представяне на проблемите на логистиката на микроравнище, макроравнище и международно равнище. Тя обхваща следните основни теми: теоретико-методологически въпроси на логистиката и управлението на веригата на доставките; настоящи и бъдещи предизвикателства пред логистиката; проблеми на логистичната инфраструктура; информационни и комуникационни технологии и системи в логистиката; моделиране на логистични системи; съвременни стратегии и бизнес модели за интегрирано управление на веригата на доставките; оригинални организационно-управленски решения в логистиката; иновации и услуги, предлагани от логистичния сектор; постигане на устойчиво развитие на логистиката и управлението на веригата на доставките; политиката на Европейския съюз и държавната политика в областта на логистиката; актуални проблеми и водещи практики в преподаването на стопанската логистика при обучението на бакалаври, магистри, докторанти и мениджъри от практиката.

Прикачени файлове:

application/msword L9-invitation_bg.doc - 59 KB

Галерия снимки от Девета международна научна конференция “ЛОГИСТИКАТА В ПРОМЕНЯЩИЯ СЕ СВЯТ”  23-25 ...