Катедра "Логистика и вериги на доставките"

Открита лекция пред студентите от специалност „Бизнес логистика“ в ОКС Бакалавър

понеделник, 17 май 2021 13:00

На 10.05.2021 г. катедра „Логистика и вериги на доставките“ беше домакин на практическа лекция на тема „Добри практики при проектирането на логистични системи за ултрабързи доставки на храни".

Гост-лектор на събитието беше г-н Боян Джамбазов, проектен мениджър и консултант в „Стедо софт“, който притежава над 20 годишен опит в областта на логистиката на бързооборотни стоки.     

     logistics_5ffbf_1.jpg                 logistics_5ffbf_3.jpg


Акцентът беше поставен върху решенията за преодоляване на предизвикателствата при организацията и управлението на доставките в случаите, когато стандартите за обслужване изискват много кратки времена за изпълнение на поръчките.logistics_5ffbf_4.jpg

Събитието е част от инициативата „Срещни бизнеса, бъди успешен в логистиката“ и се проведе пред студентите бакалаври от специалност „Бизнес логистика“ в последен курс на обучение.    

logistics_5ffbf_2.jpg


Галерия снимки от Открита лекция  пред студентите от специалност „Бизнес логистика“ в ОКС Бакалавъ ...