Катедра "Логистика и вериги на доставките"

Открита лекция пред студенти от трети курс на специалността "БИЗНЕС ЛОГИСТИКА" в ОКС МАГИСТЪР

понеделник, 19 април 2021 14:56

На 14-ти и 15-ти април 2021, студентите от трети курс на специалността „Бизнес Логистика“ участваха в лекция и решаване на практически казус в рамките на курса „Управление на качеството“ с гост - лектор Юлия Генова – Мениджър „Жизнен Цикъл на Продукта“ в Hewlett Packard Enterprise и докторант към Катедра „Логистика и вериги на доставките“ .

Темата „Създаване на култура за непрекъснато подобрение“ беше разгърната в практическа насока, пречупена през близо 16 годишният опит на гостуващия в областта на Веригата на Доставките в две международни фирми.

Бяха споделени примери от практиката през призмата на човек, изпълняващ глобална роля, управляващ процеси с международен мащаб в областта на Веригата на Доставките. Темата беше разгледана от гледна точка на подобряване на Качеството (в много измерения – продукт, процес, услуга, ниво на обслужване на клиенти и т.н.) посредством прилагане на техники и инструменти в областта на т.нар. Lean култура.

logistics_cfca5_Открита Лекция ЮГ 1.png

Гостът разказа за прехода от 90-те години насам, през който „Lean“ преминава като важна концепция от света на производството ( т.нар. „тънко производство“) към областта на веригата на доставките. Разказа малко повече какво означава да бъдеш Lean от гледна точка на веригата на доставките и как „Lean“ концепцията и непрекъснатото подобрение намаляват излишъците по веригата.

logistics_ee57d_Открита лекция ЮГ 2 (2).jpg

Студентите се запознаха с тематиката в практическото приложение на същата в рамките на международна корпорация. Бяха разгледани примери за разработен KAIZEN, подобряващ процесите в областта на Веригата на Доставките. Бяха показани материали от нарастващата популярност на Lean култура във фирма с глобален мащаб, а именно как прилагането на тези техники намалява излишъците по веригата в стремеж на непрекъснато подобрение, как смяната на начина на мислене, навиците и парадигмата на всеки един служител в Компанията допринася за по-високото качество.


Галерия снимки от Открита лекция пред студенти от трети курс на специалността "БИЗНЕС ЛОГИСТИКА" в ...