Катедра "Логистика и вериги на доставките"

Открита лекция – Рециклиране и управление на отпадъците в Кауфланд България

понеделник, 19 април 2021 13:30

На 13.04.2021г.,  се проведе открита лекция на тема „Рециклиране и управление на отпадъците в Кауфланд България“ с гост-лектор Невина Кафеджиева – Мениджър Рециклиране и управление на отпадъците и възпитаник на катедра „Логистика и вериги на доставките“.

Лекцията беше проведена пред бакалаври от 3-ти курс на специалност „Бизнес логистика“ като част от инициативата “Срещни бизнеса, бъди успешен в логистиката”.

Невина Кафеджиева – Мениджър рециклиране и управление на отпадъците

Бяха представени и тенденциите в рециклирането и управлението на отпадъци при различни видове суровини, както в България, така и на световните пазари.

Друг акцент на срещата бяха възможностите за рециклиране и суровините получавани след процеса на рециклиране. Беше засегнато и оборудването за пресоване и балиране на различни видове отпадъци, както и възможността за използване на обратните курсове в транспорта.


Студентите имаха възможността да се запознаят и със законодателните и регулаторни изисквания в областта на третирането на отпадъци, възможности за рециклиране на различни видове фракции като хартия, пластмаса, биологични отпадъци и др.

Галерия снимки от Открита лекция – Рециклиране и управление на отпадъците в Кауфланд България ...