Катедра "Логистика и вериги на доставките"

Академично израстване на преподавател от Катедра Логистика и вериги на доставките

сряда, 31 март 2021 11:37

Уважаеми приятели на катедра "Логистика и вериги на доставките", 

с радост Ви информираме, че на 30.03.2021 г., Факултетният съвет на Факултет "Икономика на инфраструктурата" при УНСС избра д-р Лиляна Михова преподавател в катедра "Логистика и вериги на доставките" на длъжност "главен асистент".

Може да бъде изображение с 5 души и стоящи хора

Пожелаваме й още много успехи и занапред в преподавателската и научноизследователска работа!

Галерия снимки от Академично израстване на преподавател от Катедра Логистика и вериги на доставкит ...