Катедра "Логистика и вериги на доставките"

30 ГОДИНИ КАТЕДРА "Логистика и вериги на доставките" - 30 ГОДИНИ В ЛИЦА!

сряда, 24 март 2021 12:58
30 ГОДИНИ Катедра "Логистика и вериги на доставките"  - 30 ГОДИНИ В ЛИЦА!

Може да бъде изображение с 2 души, стоящи хора и седнали хора

През годините преподавателите от катедра "Логистика и вериги на доставките" , проведоха редица лекции в чуждестранни университети.
Може да бъде изображение с 9 души и стоящи хора
Участваха в значими международни бизнес и научни конференции  в
????Полша, ???? Франция, ???? Германия, ???? Хърватия, ???? Македония и ???? Чехия.

Може да бъде изображение с 9 души, стоящи хора и на закрито
 Споделяме с вас част от тези събития, които допринасят за непрекъснатото усъвършенстване на преподавателската и изследователската дейност на научния ни състав.

Галерия снимки от 30 ГОДИНИ КАТЕДРА "Логистика и вериги на доставките"  -  30 ГОДИНИ В ЛИЦА! ...