Катедра "Логистика и вериги на доставките"

ОТКРИТА ЛЕКЦИЯ ПРЕД СТУДЕНТИТЕ В ОКС МАГИСТЪР НА СПЕЦИАЛНОСТ "БИЗНЕС ЛОГИСТИКА"

четвъртък, 04 март 2021 9:57

На 27.02.2021г. доц.маг.фарм.Евгени Григоров, дм, заместник-министър на здравеопазването изнесе открита лекция пред студенти в ОКС Магистър от специалност "Бизнес логистика" в УНСС на тема "Ултра студената верига на доставките при ваксините срещу COVID-19".

Снимка на Катедра "Логистика и вериги на доставките".


Лекцията се проведе в платформата на МS Teams в часовете по "Управление на качеството".

Снимка на Катедра "Логистика и вериги на доставките".


Студентите научиха как се управлява ултра студената верига на доставките и изискванията за транспортиране и съхранение на ваксините срещу Covid-19.

Снимка на Катедра "Логистика и вериги на доставките".


Част от ваксините, които се внасят в България изискват съхранение при свръхниска температура от минус 70 градуса по Целзий, което създава редица особености при управлението на веригата на доставките и логистичните дейности.

Снимка на Катедра "Логистика и вериги на доставките".


В рамките на лекцията бяха описани видовете транспортни опаковки, които да гарантират качественото и безопасно съхранение по време на доставката на ваксините до България.
Нагледно бяха представени логерите, които отчитат и съхраняват информацията за спазването на температурния режим за съхранение по време на транспортирането на ваксините до България.


Галерия снимки от ОТКРИТА ЛЕКЦИЯ ПРЕД СТУДЕНТИТЕ В ОКС МАГИСТЪР НА СПЕЦИАЛНОСТ "БИЗНЕС ЛОГИСТИКА" ...