Катедра "Логистика и вериги на доставките"

Успешна международна акредитация на катедра „Логистика и вериги на доставките“ към УНСС от Европейската асоциация по логистика (European Logistics Association – ELA)

сряда, 16 декември 2020 15:31

Успешно премина международната акредитацията на катедрата от Европейската асоциация по логистика (European Logistics Association – ELA) и тя бе удължена до 1 Декември 2023 г.

Катедра „Логистика и вериги на доставките“ към УНСС предлага първите акредитирани програми в България от ELA в следните специалности:

Бакалавърската програма „Бизнес логистика“
Mагистърските програми „Бизнес логистика“
Mагистърските програми „Управление на веригата на доставките“
Mагистърските програми „Управление на веригата на доставките“с преподаване на английски език

Сертификатът ELA признава компетенциите и потвърждава опита на логистиците на три нива:

EJLog – European Junior Logistician on the Supervisory/Operational Management level, съответстващо на ниво 4 на ЕКР;
ESLog – European Senior Logistician on the Senior Management level, съответстващо на ниво 6 на ЕКР;
EMLog – European Master Logistician on the Strategic Management level, съответстващо на ниво 7 на ЕКР;

Снимка на Катедра "Логистика и вериги на доставките".

Снимка на Катедра "Логистика и вериги на доставките".

Снимка на Катедра "Логистика и вериги на доставките".

Галерия снимки от Успешна международна акредитация на катедра „Логистика и вериги на доставките“ к ...