Катедра "Логистика и вериги на доставките"

Гост-лектор от Hewlett Packard Enterprise представя 16 годишният си опит в областта на „Верига на Доставките“ пред студентите от четвърти курс на специалност Бизнес логистика

понеделник, 23 ноември 2020 9:31

Студентите от четвърти курс на специалността „Бизнес Логистика“ участваха в лекция и решаване на практически казус в рамките на курса „Управление на Проекти“ с гост Юлия Генова – докторант към Катедра „Логистика и Верига на доставките“ и  Мениджър „Жизнен Цикъл на Продукта“ в Hewlett Packard Enterprise.

 logistics_48b90_mv 1.jpg

На 17-ти и 18-ти ноември темата „Портфолио, Програма, Проект“ беше разгърната в практическа насока, пречупена през близо 16 годишният опит на гостуващия в областта на „Верига на Доставките“ в две международни фирми.

logistics_48b90_mv 2.jpg

Бяха споделени примери от практиката през призмата на човек, изпълняващ глобална роля, управляващ процеси в международен мащаб в областта на Веригата на Доставките.

Гостът разказа за пътя си от неосъзнатото кандидатстване за специалност „Стопанска Логистика“ (наименование към далечната 2000 година ) до ясно целенасоченото и осъзнато желание да се върна в Катедрата 20 години по-късно като докторант и професионалист натрупал достатъчно впечатление и опит, за да разбере колко много  е дала катедрата и как е успяла да изгради основите, нужни за професионалното развитие.

logistics_48b90_mv 3.jpg

Студентите се запознаха с тематиката, правейки мост между теория и практика и повдигайки завесата към PMP сертифицирането и управление на проекти по системата на PMI (Института за Управление на проекти).

Беше споделено повече за това какво е да изпълняваш ролята „Мениджър Проекти“ в корпоративна среда и какво е необходимо като сертификати, умения и опит, за да практикуваш именно този тип професия. Примерите от Портфолио и връзката с Програма и Проект бяха обрисувани с реални инициативи, в които гостът ни е участвал и разказа на студентите от първо лице опита си и участието си в тях. Премина по-детайлно през това как се инициират Проекти и какви са необходимите документи, които се попълват за да се премине през първата и определящата успеха на Проекта фаза.

 Практическият пример, върху който работиха студентите беше иницииране на проект за решаване на предизвикателствата с ангажираността и свързаността на служителите - създаване на по-добра среда за колаборация в условията на виртуална действителност.

Студентите работиха върху създаване на  Харта на Проекта и Гант Диаграма.

Динамиката на дискусиите,  свежестта в дадените идеи за решаване на проблема  и  проницателността на въпросите на студентите беше критерии за обогатяващ опит и интересно и продуктивно изживяване и за двете страни!

logistics_48b90_mv 4.jpg

 

Прикачени файлове:

image/jpeg mv 1.jpg - 292 KB

image/jpeg mv 2.jpg - 284 KB

image/jpeg mv 3.jpg - 195 KB

image/jpeg mv 4.jpg - 220 KB

Галерия снимки от Гост-лектор от Hewlett Packard Enterprise представя 16 годишният си опит в облас ...