Катедра "Логистика и вериги на доставките"

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ/ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - поправителна сесия м. септември 2020г.

сряда, 09 септември 2020 12:01

Уважаеми дипломанти,

Държавният изпит за студентите от ОКС бакалавър и защитата на дипломни работи на студентите от специалности “Бизнес логистика” и „Управление на веригата на доставките“ ОКС магистър ще бъдат проведени присъствено на 23.09.2020 г. от 9.00 часа.

Държавният изпит ще се проведе в зала 4051.

Защитата на дипломни работи ще се проведе в зала 1085.

Пожелаваме ви успех!

Галерия снимки от ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ/ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - поправителна сесия м. септември 2020г ...