Катедра "Логистика и вериги на доставките"

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ/ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - поправителна сесия м. септември 2020г.

понеделник, 13 юли 2020 11:06

Уважаеми студенти,

Държавният изпит за поправителната сесия на студентите от специалност “Бизнес логистика”, образователно-квалификационна степен бакалавър ще се проведе на 23.09.2020 г. от 9.00 часа.           Заявете своето желание за явяване в отдел Бакалавър до 18 септември, за да бъдете включени в протокола.

Защитата на дипломни работи за есенната държавна изпитна сесия на студентите от специалности “Бизнес логистика”, „Стопанска логистика“, „Управление на веригата на доставките“ и „Управление на веригата на доставките с преподаване на английски език“, образователно-квалификационна степен магистър ще се проведе на 23.09.2020 г. от 9.00 часа. 

Срокът за предаване на дипломните работи е 31.08 - 04.09.2020г.

В този срок/ не по-късно от 12.00ч. на 04.09.2020г., моля да представите в к. 4050 - 2 екземпляра от дипломната работа на хартия и един екземпляр на електронен носител/ може и на Email: egabrovska@unwe.bg/.

Предвид епидемиологичната обстановка и извънредната ситуация в страната ни, непосредствено свързани с разпостранението на COVID-19, очаквайте допълнителна информация тук в началото на м. септември 2020г., относно мястото и формата на провеждане на държавния изпит и защитата на дипломни работи.

Хубаво лято и бъдете здрави!

Галерия снимки от ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ/ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - поправителна сесия м. септември 2020г ...