Катедра "Логистика и вериги на доставките"

Студенти и докторанти от катедра „Логистика и вериги на доставките“ взеха участие в Девета международна научна конференция „Инфраструктура: бизнес и комуникации“

понеделник, 27 април 2020 15:37

      Представители на катедра „Логистика и верига на доставките“ участваха в деветото издание на традиционната международна научна конференция на факултет „Икономика на инфраструктурата“, която за първи път се проведе онлайн.

       Участието на катедра „Логистика и вериги на доставките“ в деветото издание на международната научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ е продължение на дългогодишната традиция за насърчаване на възпитаниците на специалността, в посока разширяване на интересите им в актуални аспекти на научното познание и осигурява подкрепа на младите учени, по техния път към постигане на високи научни постижения.

         Конференцията беше открита от проф. д-р Димитър Димитров, ректор на УНСС, а в церемонията участие взеха и доц. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики на УНСС, доц. д-р Силвия Терезова, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата и доц. д-р Мария Воденичарова, зам.-декан по научноизследователската дейност на факултета домакин.

logistics_65ebf_1_22.04.2020.png

Проф. д-р Димитър Димитров, ректор на УНСС, доц. д-р Цветана Стоянова, доц. д-р Силвия Терезова и доц. д-р Мария Воденичарова по време на церемонията по откриването

         Темите в областта на логистиката и управлението на веригата на доставките бяха представени в третия панел, в който един от модераторите беше гл. ас. д-р Мирослав Стефанов. В изложението участниците очертаха значими тенденции в организацията и управлението на складовите дейности в обектите от логистичната инфраструктура, изведоха някои добри практики в управлението на традиционните и устойчиви вериги на доставките от международни организации, посочиха основните направления в развитието на логистиката в Португалия, както и някои възможности за разширяване на комбинираните транспортни решения, при управлението на транзитните превози на територията на Р България.

         Боян Джамбазов, задочен докторант към катедра „Логистика и вериги на доставките“ към УНСС, представи възможности за усъвършенстване на комисионирането на поръчки чрез класифициране на продукти и локации.

logistics_65ebf_2_22.04.2020.jpg

Gabriele Di Simone запозна участниците с добри практики при управлението на веригата на доставките по примера на Dell Inc.

logistics_65ebf_3_22.04.2020.jpg


Gabriele Salotti представи устойчиви логистични практики, по примера на LVMH.

logistics_65ebf_4_22.04.2020.jpg

Eмил Вълов, студент 3-ти курс от специалност „Бизнес логистика“, очерта някои съвременни тенденции в складирането и представи предизвикателствата при управлението на складовите операции в условията на дигитализация.

logistics_65ebf_6_22.04.2020.jpg

Михаил Близнашки, студент 3-ти курс от специалност „Бизнес логистика“, очерта възможности за развитие на комбинирания транспорт при управление на транзитните материални потоци през Р България.

logistics_65ebf_7_22.04.2020.jpg

Alexandra Miguel Rebelo представи някои съвременни тенденции в развитието на логистиката в Португалия и получи специалната награда на организаторите, която се присъжда на международни участници във форума.

logistics_a283b_8_22.04.2020.jpg


Галерия снимки от Студенти и докторанти от катедра „Логистика и вериги на доставките“ взеха участи ...