Катедра "Логистика и вериги на доставките"

Supply Chain Planning Academy - 19-23 Март 2018

четвъртък, 22 март 2018 13:36


                                              

Университетът за национално и световно стопанство чрез Центъра за логистични изследвания и обучение предостави 2,5 от общо 5 дни обучение, което е част от Академия за планиране на веригата на доставките на компанията “Coca-Cola HBC AG“. Обучението е насочено към професионалисти по управление на веригата на доставките от всички 28 държави, които са част от групата на Coca-Cola HBC AG.

Теми на обучението, осигурявано от УНСС

Преподавател

Катедра

Управление на процесите във веригата на доставките

Доц. д-р Мирослава Раковска

Логистика

Планиране на търсенето

Доц. д-р Мирослава Раковска

Логистика

Планиране на производството

Доц. д-р Мирослава Раковска

Логистика

Планиране на дистрибуцията

Доц. д-р Мирослава Раковска

Логистика

Обслужване на клиентите

Гл. ас. д-р Камен Луканов

Логистика

Решения за оптимизиране на  разходите и обслужването в цялата верига на доставките

Доц. д-р Мирослава Раковска

Логистика

Управление на проекти

Доц. д-р Мирослава Раковска

Логистика

Софтуер за планиране на веригата на доставките

Хон. ас. Диана Тодорова, SAP консултант

Информационни технологии и комуникации

Дигитализация и изкуствен интелект за управление на търсенето, производството и дистрибуцията

Хон. ас. Диана Тодорова,

SAP консултант

Информационни технологии и комуникации

 

cc.jpg

NS.jpg

Участниците бяха поздравени от ректора проф. д.ик.н Стати Статев, който изтъкна, че провеждането на това първо по рода си обучение, в което участват 25 експерти от групата на Coca- Cola Hellenic, е именно в УНСС и е чудесен пример на връзката висше образование – бизнес.

R.jpg

Ректорът на УНСС проф. Статев


par-s.jpg

Участниците

Обучението започна с темата „Управление на процесите във веригата на доставките“, представена от доц. д-р Мирослава Раковска, директор на Научноизследователския център за логистични изследвания и обучение, зам.-декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител катедра „Логистика“.


mr.jpg

Доц. Мирослава Раковска


Галерия снимки от Supply Chain Planning Academy - 19-23 Март  2018 ...