Катедра "Логистика и вериги на доставките"

Защита на дипломни работи

понеделник, 26 септември 2016 11:51 /
Начало:
понеделник, 24 октомври 2016 10:00
Край:
понеделник, 24 октомври 2016 14:00
Място:
2028А УНСС
Подробности:

Уважаеми магистри,

На 24.10.2016 от 10.00 в зала 2028А ще се проведе защита на ДР за ОКС магистър. Срокът за предаване на ДР в 2 екземпляра и електронен носител /може и по мейла да изпратите файл, което не отменя предаването на д р в катедрата/ е 10.10.2016. Това е и срокът за проверка на студентското ви положение в отдел Магистър.
Успешна работа.