Катедра "Логистика и вериги на доставките"

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ /ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ/

сряда, 04 февруари 2015 14:19 /
Начало:
вторник, 17 март 2015
Край:
вторник, 17 март 2015
Място:
Подробности:

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ДИПЛОМАНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ

“СТОПАНСКА ЛОГИСТИКА”

 

ДЪРЖАВНИЯТ ИЗПИТ И ЗАЩИТАТА НА ДИПЛОМНИТЕ РАБОТИ   /ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ/ ЗА БАКАЛАВРИ И МАГИСТРИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 17.03.2015 Г. ОТ 9.00 ЧАСА

Държавен изпит - зала 3063

Защита - зала 2023

КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ДИПЛОМНИТЕ РАБОТИ /МАГИСТЪР/ В 2 ЕКЗЕМПЛЯРА И ЕЛЕКТРОНЕН НОСИТЕЛ Е 09.03.2015 /ДО 12.00 ЧАСА/.

НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ ДИПЛОМНИ РАБОТИ БЕЗ ПОДПИСА НА НАУЧНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ.

СТУДЕНТИТЕ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА СЕ ДИПЛОМИРАТ НА ТАЗИ СЕСИЯ, ДА ПРОВЕРЯТ СВОЕВРЕМЕННО СТУДЕНТСКОТО СИ ПОЛОЖЕНИЕ В ОТДЕЛ “МАГИСТЪР“ ИЛИ „БАКАЛАВЪР”.

ВКЛЮЧВАНЕТО В ПРОТОКОЛА ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ НЕ Е АВТОМАТИЧНО.