Катедра "Логистика и вериги на доставките"

магистър - специалности
Обновено: вторник, 12 март 2019 12:47

Научни ръководители на дипломанти - защита юли 2019

Защити  юли 2019 Научен ръководител Мейл
Богдана Найденова доц. Ив. Корбанколева ikoleva@unwe.bg
Айлина Ликова  гл. ас. Ст. Стратиева sstratieva@unwe.bg
Ива Милева ас. Л. Михова lmihova@unwe.bg
Сияна Райчева проф. М. Раковска mirar@unwe.bg
Цветомила Здравкова доц. Ив. Корбанколева ikoleva@unwe.bg
Стела Маркова ас. П. Филева pfileva@unwe.bg
Миглена Костадинова  гл. ас. Ст. Стратиева sstratieva@unwe.bg
Кристиян Миков ас. Л. Михова lmihova@unwe.bg
Стефан Карагьозов  Доц. Н. Драгомиров ndragomirov@unwe.bg
Радостина Дичева Доц. М. Воденичарова mvodenicharova@unwe.bg
Владимир Хаджиев Доц. М. Воденичарова mvodenicharova@unwe.bg
Стоян Стоянов  Доц. Н. Драгомиров ndragomirov@unwe.bg
Александра Дудева проф. М. Раковска mirar@unwe.bg
Мима Ганчева Ас. М. Стефанов m.stefanov@unwe.bg
Ванеса Митева Доц. М. Воденичарова mvodenicharova@unwe.bg
Тодор Войнов проф. М. Раковска mirar@unwe.bg
Лиляна Вълкова ас. Л. Михова lmihova@unwe.bg
Яна Ангелова Ас. М. Стефанов m.stefanov@unwe.bg
Вероника Господинова Доц. М. Воденичарова mvodenicharova@unwe.bg
Симона Иванова  Доц. Н. Драгомиров ndragomirov@unwe.bg
Невина Кафеджиева  Доц. Н. Драгомиров ndragomirov@unwe.bg
Сами Хаджиев Ас. М. Стефанов m.stefanov@unwe.bg
Светослава Вълчева ас. П. Филева pfileva@unwe.bg
Елица Петрова  Доц. Н. Драгомиров ndragomirov@unwe.bg
Пламен Пенков ас. П. Филева pfileva@unwe.bg
Владимир Дилков  гл. ас. Ст. Стратиева sstratieva@unwe.bg
Анелия Архангелова  Доц. Н. Драгомиров ndragomirov@unwe.bg
Ина Златинова ас. П. Филева pfileva@unwe.bg