Катедра "Логистика и вериги на доставките"

магистър - специалности
Обновено: четвъртък, 13 декември 2018 11:19

Научни ръководители на дипломанти - защита март 2019

Защити  март 2019 Научен ръководител Мейл
Николай Борисов проф. Ф. Тодоров filiptodorov@unwe.bg
Симеон Борисов проф. Ф. Тодоров filiptodorov@unwe.bg
Михаела Методиева  Доц. Н. Драгомиров ndragomirov@unwe.bg
Методи Атанасов  Доц. Н. Драгомиров ndragomirov@unwe.bg
Христина Стоилова Ас. М. Стефанов m.stefanov@unwe.bg
Живко Ганев Ас. М. Стефанов m.stefanov@unwe.bg
Мария Иванова Ас. М. Стефанов m.stefanov@unwe.bg
Станислава Николова проф. М. Раковска mirar@unwe.bg
Цветелина Костова  Гл. ас. Ст. Стратиева sstratieva@unwe.bg
Стефан Стефанов Гл. ас. М. Воденичарова mvodenicharova@unwe.bg
Десислава Кирова Гл. ас. М. Воденичарова nikolay@balbg.com
Николай Николов Гл. ас. М. Воденичарова mvodenicharova@unwe.bg
Диана Събева ас. Л. Михова lmihova@unwe.bg
Кристина Палавеева ас. Л. Михова lmihova@unwe.bg
Деница Маринова ас. П. Филева pfileva@unwe.bg
Пламен Пенков ас. П. Филева pfileva@unwe.bg
Богдана Найденова доц. Ив. Корбанколева ikoleva@unwe.bg
Маргарита Миронова доц. Ив. Корбанколева ikoleva@unwe.bg
Величка Вангелова   гл. ас. Ст. Стратиева sstratieva@unwe.bg
Константин Илиев  ас. М. Стефанов m.stefanov@unwe.bg
Ралица Говедарова  ас. П. Филева pfileva@unwe.bg
Гергана Стаменова проф. М. Раковска mirar@unwe.bg