Катедра "Логистика и вериги на доставките"

За катедрата
Обновено: четвъртък, 10 октомври 2013 11:15

Контакти

Административен секретар

Лилия Величкова

тел. 81 95 610

е-mail: liliavel@unwe.bg