Катедра "Логистика и вериги на доставките"

Срокове за подаване на заявления и анотации за разработване на дипломна работа

вторник, 01 март 2022 16:24

!!!На вниманието на студентите дипломанти в ОКС Магистър -

Сроковете за подаване на заявление и анотация за разработване на магистърска теза са следните:

До 10 март 2023 – за редовна сесия през м. юли 2023 година;

До 10 април 2023– за поправителна сесия през м. октомври/ноември 2023 година;

До 05 декември 2023 – за поправителна сесия през м. март 2024 година;

За повече информация виж тук: http://departments.unwe.bg/logistics/bg/pages/5111/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%b4%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d0%be%d0%bc%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%be%d1%82.html

"ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИТЕ „БИЗНЕС ЛОГИСТИКА И ВЕРИГИ НА ДОСТАВКИТЕ“ И „УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ“ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „МАГИСТЪР“


Прикачени файлове:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Образец ЗАЯВЛЕНИЕ за защита на ДР.docx - 13 KB

Галерия снимки от Срокове за подаване на заявления и анотации за разработване на дипломна работа ...