Катедра "Логистика и вериги на доставките"

Посещение на студенти във Фесто Производство ЕООД

сряда, 06 декември 2017 12:03

Над 35 студенти от специалностите "Бизнес логистика" и "Управление на веригата на доставките" в УНСС посетиха Фесто Производство ЕООД, като това бе поредната инициатива на катедра "Логистика", насочена към засилване на връзките между бизнеса и обучението в катедрата и подобряване на професионалната реализация на студентите.
Студентите, водени от доц. Мирослава Раковска, видяха в реална среда всички действащи процеси в областта на управлението на веригите на доставки. Те бяха посрещнати от екип на отдел "Материално стопанство и закупуване" с ръководител Арно Куюмджиян.
По време на срещата бяха представени всички сфери на управлението на веригата на доставки във Фесто - от стратегическото планиране на пазарните потребности, управлението на производствените поръчки и материали, управлението на доставчици, управление на логистични процеси, където активно се включиха Славина Здравчева, ръководител звено Производствено планиране и диспозиция, Георги Найденов, ръководител звено Закупуване и Драгомир Йончев, ръководител звено Логистика и складово стопанство.
В програмата на посещението бе планирано и посещението на звено Насищане на платки, което разполага със собствено складово пространство, както и обиколка в производствените отдели и склада, където акцентът бе върху основните методи на управление на производствените поръчки и на логистичните процеси. Студентите имаха възможност да видят как на практика се прилагат средствата и методите, които те изучават в катедра "Логистика", в т.ч. приложението на концепцията "Точно навреме" (Just in time) в производството на Фесто.

24313016_722084794656365_3219257018130469173_o.jpg

24837683_722085321322979_6988005200865319795_o.jpg24837332_722085091323002_7997881597543700447_o.jpg24831238_722085174656327_1668276943460660535_o.jpg

Галерия снимки от Посещение на студенти във Фесто Производство ЕООД ...