Катедра "Логистика и вериги на доставките"

Държавен изпит/Защита на дипломни работи (редовна сесия)

четвъртък, 26 май 2016 11:04 /
Начало:
четвъртък, 07 юли 2016 13:00
Край:
четвъртък, 07 юли 2016 16:00
Място:
УНСС
Подробности:

Държавен изпит - редовна сесия - 07.07.2016 - 13.00 - зала 2007
Дипломна защита - редовна сесия - 07.07.2016 - 13.00 - зала 4051
Краен срок за предаване на дипломните работи в два екземпляра и на електронен носител - 27.06.2016 до 12.00 часа.
Колеги, задължително проверете студентското си положение две седмици преди датата и заявете желание за явяване съответно в отдел Бакалавър или отдел Магистър.