Катедра "Логистика и вериги на доставките"

Държавен изпит/Защита - поправителна сесия

сряда, 03 февруари 2016 16:26 /
Начало:
четвъртък, 03 март 2016
Край:
понеделник, 28 март 2016
Място:
УНСС
Подробности:

Държавният изпит/ Защитата на дипломни работи /трета сесия/ на студентите от специалност “Стопанска логистика” образователно-квалификационна степен бакалавър и магистър ще се проведе на 28.03.2016 г. от 9.00 часа. Държавният изпит - в 4053, защитата - в 2032А.

Срокът за предаване на дипломните работи в два екземпляра и електронен носител /може и по мейл предварително/ е 17.03.2016 г.

Проверете студентското си положение до тази дата и заявете явяване в отдел бакалавър/магистър.