Катедра "Логистика и вериги на доставките"

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ / ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - редовна сесия

вторник, 23 април 2019 15:12 /
Начало:
понеделник, 08 юли 2019 9:00
Край:
понеделник, 08 юли 2019 14:00
Място:
УНСС
Подробности:

Държавният изпит за редовната сесия на студентите от специалност “Бизнес логистика”, образователно-квалификационна степен бакалавър ще се проведе на 8.07.2019 г. от 9.00 часа в зала 2005.

Защитата на дипломни работи за студентите от специалности “Бизнес логистика” и „Управление на веригата на доставките“, образователно-квалификационна степен магистър ще се проведе на 8.07.2019 г. от 9.00 часа в зала 2094. В срок до 26.06. 2019 в катедрата трябва да бъдат оставени 2 екз. от дипломната работа и един на електронен носител /може и по мейла /.

Всички желаещи да се дипломират на тази сесия да заявят това в отдел бакалавър или магистър до 26.06.2019 , за да бъдат включени в протокола.