Катедра "Логистика и вериги на доставките"

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ / ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - сесия м. март

понеделник, 28 януари 2019 13:22 /
Начало:
вторник, 12 март 2019 9:00
Край:
вторник, 12 март 2019 17:00
Място:
УНСС
Подробности:

Защитата на дипломни работи -  сесия м. март за студентите от специалности “Бизнес логистика” и „Управление на веригата на доставките“, образователно-квалификационна степен магистър ще се проведе на 12.03.2019 г. от 13.00 часа в зала 5008. Срокът за предаване в катедрата на две подвързани копия и на електронен носител на ДР е 26.02.2019. 

 Държавният изпит - сесия м. март за студентите от специалност “Стопанска логистика” образователно-квалификационна степен бакалавър ще се проведе на 12.03.2019 г. от 9.00 часа в зала 4051.

 Тези, които ще се явят на посочената дата, да заявят това в отдел Бакалавър /тел. 02 8195546/ или Магистър /тел. 02 8195546/ до 26.02.2019 г., за да бъдат включени в протокола.