Катедра "Логистика и вериги на доставките"

Държавен изпит и защита на дипломни работи - октомврийска поправителна сесия

петък, 27 юли 2018 10:30 /
Начало:
вторник, 09 октомври 2018 9:00
Край:
вторник, 09 октомври 2018
Място:
2028А
Подробности:

Държавният изпит за поправителна сесия м. октомври на студентите от специалност “Стопанска логистика”,  образователно-квалификационна степен бакалавър ще се проведе на 09.10.2018 г. от 09.00 часа в зала 2028А.

Защитата на дипломни работи за поправителна сесия м. октомври на студентите от специалности “Бизнес логистика”, "Стопанска логистика" и „Управление на веригата на доставките“, образователно-квалификационна степен магистър ще се проведе на 09.10.2018 г. от 13.00 часа в зала 2028А. Краен срок за предаване на дипломните работи в 2 екземпляра и на електронен носител - 25 септември.

Тези, които ще се явят на посочената дата, да заявят това в отдел Бакалавър или Магистър до 25.09.2018 г., за да бъдат включени в протокола.