Катедра "Логистика и вериги на доставките"

Дати за провеждане на Държавен изпит/Дипломна защита през 2017

вторник, 20 декември 2016 14:07 /
Начало:
сряда, 25 януари 2017
Край:
петък, 29 септември 2017
Място:
УНСС
Подробности:

Катедра „Логистика“ определя следните дати за провеждане на ДИ/ДЗ за 2017 г.:

трета сесия –                            30.03.2017 г. – Защита на дипломни работи за окс магистър и

                                                  Държавен изпит за окс бакалавър

първа/редовна/ сесия –          06.07.2017 г. - Защита на дипломни работи за окс магистър

                                                  и Държавен изпит за окс бакалавър

втора/поправителна/ сесия - 20.09.2017 г. - Държавен изпит за окс бакалавър

                                                  19.10.2017 г. - Защита на дипломни работи за окс магистър

КС си запазва правото да промени датата, ако това го налагат изключителни обстоятелства.