10th Anniversary International Scientific Conference “Logistics in the Changing World” - Registration

Транспорт и спедиция;
Логистика в производствените и търговските предприятия;
Дистрибуция
Управление на веригата на доставките;
Съвременно складиране и управление на складовете;
Складови системи и технологии;
Териториално разположение на постоянните съоръжения;
Международни и регионални вериги;
IT в логистиката и веригите на доставки;
Устойчива логистика;
Зелени вериги на доставки;
Управление на запасите;
Логистичен сектор;
Рискът в логистиката и веригата на доставки;
Обратна логистика;
Аутсорсинг в логистиката;
Управление на връзките във веригата на доставките;
Глобална логистика;
Планиране и прогнозиране;
ИКТ в логистиката и веригата на доставките;
Blockchain в логистиката и веригите на доставки;
Управление на обслужването и качеството в логистиката и веригата на доставките;
Актуални проблеми и водещи практики в обучението по логистиката и веригата на доставките;
Настоящи и бъдещи предизвикателства пред логистиката и веригата на доставките;
Иновации в сферата на логистиката и веригата на доставките