Катедра "Логистика и вериги на доставките"

30 години от създаването на катедра "Логистика и вериги на доставките"

вторник, 02 март 2021 10:41

logistics_7d84b_1 logo_logistics-30Y-bg.png

ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ:

  • Катедра „Логистика и вериги на доставките“ е основана през 1991 г.
  • Тя е наследник на учредената през 1976 г. в УНСС катедра „Икономика и управление на материално-техническото снабдяване“, която осигурява научния състав на новосформираното структурно звено.
  • Специалността „Бизнес логистика“ в ОКС „Бакалавър“ също е разкрита през 1991 г., под наименованието „Стопанска логистика“, което носи до учебната 2016/2017 г.

С това свое решение, УНСС става първият университет в България и Източна Европа, който предоставя специализирано обучение на специалисти с логистичен профил!

Очаквайте рубриките ни „30 г. в лица“ и „30 г. в събития“, с които ще припомним знакови моменти от 30-годишната ни история.

Галерия снимки от 30 години от създаването на катедра "Логистика и вериги на доставките" ...