Катедра "Логистика и вериги на доставките"

Обучението по софтуерни системи в складирането продължава и дистанционно

петък, 04 декември 2020 16:02

Въпреки наложените ограничения от COVID-19, част от практическите обучения се провеждат он-лайн.

В рамките на дисциплината Складово-манипулационни системи от 2018 г., започна инициативата за практическо обучение в среда на симулативен склад – https://bit.ly/2VDq0Vf

През този семестър се проведе първата стъпка, а именно складови процеси в ERP среда.

Използвана беше разработената система от „Степ Софт“ ООД, която беше актуализирана до последната версия на платформата.

В последващите занятия поставеният фундамент се надгражда, стигайки до WMS системата (на „Стедо Софт“ ООД), както и възможните интеграции между ERP/WMS. По този начин студентите виждат разликите в подхода на различните системи и кога е удачно всяко едно от решенията.

Решението е специално разработено за нуждите на катедра"Логистика и вериги на доставките" и покрива базовите процеси в склада. Неговата цел е да се да се постави фокусът върху най-важното и да се елиминират всички странични процеси.

Галерия снимки от Обучението по софтуерни системи в складирането продължава и дистанционно ...