Катедра "Логистика и вериги на доставките"

Изнесено обучение на студентите от Бизнес логистика в DB Schenker

понеделник, 17 февруари 2020 22:40

Като продължение на инициативата „Срещни бизнеса – бъди успешен в логистиката“ студентите от катедра „Логистика и вериги на доставките“ посетиха фирма DB Schenker на 17.02.2020 г. Посещението бе проведено по дисциплината „Управление на качеството в логистиката“ с бакалаври и магистри от специалностите „Бизнес логистика“ и „Управление на веригата на доставките“.

logistics_f1d8d_1_DB Schenker.jpg

По време на посещението бе представена дейността на фирма DB Schenker и богатата мрежа на фирмата, представена от 156 страни в света.

Ръководителят на отдел „Договорна логистика“ – Цветан Енчев, представи разликата между логистиката в 3PL компаниите и производствените организации и разказа за логистичните локации на фирмата. Описана бе системата XSITE като следващо ниво на системата 5S в отговор на изискванията на клиентите.

logistics_f1d8d_2_DB Schenker.jpg

 Галя Начева – ръководител на отдел „Управление на качеството и процесите“ разказа за интегрирания модел на DB Schenker, който включва системите от типа ISO 90001, 14001, 50001, системи за управление на сигурността TAPA, АЕО, регулацията на въздушна безопасност, системата НАССР и GDP.

logistics_f1d8d_3_DB Schenker.jpg

Студентите имаха възможност на място да се запознаят с дейността на фирма DB Schenker и да научат за доставката на готова продукция до дистрибуционния склад, където се извършва етикетиране и сортиране, сливане при транзит, локализация, изпитване/контрол на качеството, окомплектоване/комбинирано опаковане на продукти и преопаковане.

logistics_f1d8d_4_DB Schenker.jpg

Студентите посетиха отдел „Логистика и складовата база“ в гр. Божурище и научиха за иновативните решения при управление на веригата на доставките. Студентите се запознаха с реализацията и експлоатацията на складовете за готова продукция, крос докинг/сливане в транзитни центрове.  

Галерия снимки от Изнесено обучение на студентите от Бизнес логистика в DB Schenker ...