Катедра "Логистика и вериги на доставките"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: понеделник, 18 февруари 2019 10:23

Контакти

Доц. д-р Мария Воденичарова

зам. председател на организационния комитет, катедра „Логистика и вериги на доставките“ - http://departments.unwe.bg/logistics

Член на УС на Българска асоциация по логистика - http://balbg.com/

тел. +359 888 650 602

Email: mvodenicharova@unwe.bg