Катедра "Логистика и вериги на доставките"

ПЪРВА НАУЧНА И БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ на тема: "Знанието по логистика и управление на веригата на доставките в България: образование, бизнес, наука",
Обновено: сряда, 20 февруари 2019 10:41

Програмен комитет

проф. д-р Мирослава Раковска – Председател, катедра "Логистика и вериги на доставките"

Доц. д-р Мария Воденичарова – Зам. председател, катедра "Логистика и вериги на доставките"

Доц. д-р Иванка Корбанколева - катедра "Логистика и вериги на доставките"

Доц. д-р Николай Драгомиров - катедра "Логистика и вериги на доставките"

Проф. д-р Ваня Банабакова - Национален военен университет „Васил Левски”, Велико Търново

Доц. д-р Силвия Благоева - Икономически Университет – Варна

Доц. д-р Благо Благоев – Икономически Университет – Варна

Проф. д-р Мирјана Секуловска - Университет „Св. Климент Охридски“, Битоля