Катедра "Логистика и вериги на доставките"

Обновено: петък, 15 февруари 2019 14:08

Тематични направления и целева група

• Транспорт и спедиция;

• Логистика в производствените и търговските предприятия;

• Дистрибуция;

• Управление на веригата на доставките;

• Съвременно складиране и управление на складовете;

• Складови системи и технологии;

• Териториално разположение на постоянните съоръжения;

• Международни и регионални вериги;

• IT в логистиката и веригите на доставки;

• Устойчива логистиката;

• Зелени вериги на доставки;

• Управление на запасите;

• Логистичен сектор;

• Рискът в логистиката и веригата на доставки;

• Обратна логистика;

• Аутсорсинг в логистиката;

• Управление на връзките във веригата на доставките;

• Глобална логистика;

• Планиране и прогнозиране;

• ИКТ в логистиката и веригата на доставките;

• Blockchain в логистиката и веригите на доставки;

• Управление на обслужването и качеството в логистиката и веригата на доставките;

• Актуални проблеми и водещи практики в обучението по логистиката и веригата на доставките;

• Настоящи и бъдещи предизвикателства пред логистиката и веригата на доставките;

• Иновации в сферата на логистиката и веригата на доставките.

                                                 

УЧАСТНИЦИ В КОНФЕРЕНЦИЯТА:

-          преподаватели от висшите училища;

-          докторанти и студенти – магистри и бакалаври‚ специализиращи или проявяващи интерес към Л&УВД.

-          мениджъри на фирми и практикуващи професионалисти;

-          изследователи в областта на Л&УВД;

-          консултанти по Л&УВД;