Катедра "Логистика и вериги на доставките"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: вторник, 15 март 2016 17:46

Научни ръководители на дипломанти 2016

Дипломанти юли 2016 Научен ръководител
Николай Пенев гл. ас. д-р М. Воденичарова
Добромир Ганчев д-р С. Стратиева
Славчо Лавренов гл. ас. д-р Н. Драгомиров
Маргарита Димитрова доц. д-р Ив. Корбанколева
Алескандър Спасов гл. ас. д-р М. Воденичарова
Владислав Миладинов д-р С. Стратиева
Кристина Кацарска ас. д-р К. Луканов
Велислава Йовкова проф. д-р Ф. Тодоров
Ана Карамфилова ас. д-р К. Луканов
Димитър Симеонов гл. ас. д-р М. Воденичарова
Натали Николова доц. д-р Ив. Корбанколева
Георги Ганчев доц. д-р М. Раковска
Михаил Мушев ас. д-р К. Луканов
Ирена Стоянова ас. д-р К. Луканов
Георги Граматиков гл. ас. д-р Н. Драгомиров
Страшимир Иванов гл. ас. д-р Н. Драгомиров
Десислава Пейчева доц. д-р М. Раковска
Паскал Ангелов доц. д-р Ив. Корбанколева
Ангел Мишев проф. д-р Ф. Тодоров
Ангел Хаджиев гл. ас. д-р М. Воденичарова
Албена Караманова проф. д-р Ф. Тодоров
Дипломанти март 2016 Научен ръководител
Цветан Парапитев гл. ас. д-р Н. Драгомиров
Огнян Филипов ас. д-р К. Луканов