Катедра "Логистика и вериги на доставките"

Лекция на ас. д-р Камен Луканов в Универститета за приложни науки в гр. Хоф, Германия.

DSC03541.JPG

Ас. д-р Камен Луканов от катедра „Логистика“ гостува на Универститет за приложни науки в гр. Хоф, Германия по преподавателска мобилност на програма Еразъм+. По време на посещението бяха изнесени лекции на транспортна тематика пред студенти 3-ти курс от специалности Бизнес администрация и Международен мениджмънт. В началото бе представен нашия университет и възможностите за обучение, които той предоставя. След това студентите бяха запознати с характерните особености на транспорта и неговата ключова роля за развитието на националната и световната икономика. Разгледано бе значението на мултимодалните превози и тяхната ефективната сфера на приложение, както и основните принципи за изграждане на транспортните тарифи. Накратко бе представена България и бе разгледано благоприятното й географско местоположение, даващо възможности за развитие на транзитните превози по направлението на петте Общоевропейски транспортни коридори, пресичащи държавата и осигуряващо добри условия за свързване на Западна и Централна Европа с Близкия Изток, Западна и Централна Азия. Лекционният курс бе съпътстван с конкретни примери от практиката, множество онагледяващи материали и реални казуси, които стимулираха активното участие на студентите.

DSC03545.JPG

DSC03546.JPG

DSC03547.JPG

Галерия снимки от Лекция на ас. д-р Камен Луканов  в Универститета за приложни науки в гр. Хоф, Ге ...