Катедра "Логистика и вериги на доставките"

Открита лекция – дискусия на тема „Неформалната икономика – причини, последици и измерване“ - 19 май, Голяма конферентна зала

петък, 20 май 2016 17:18

Доц. д-р Роберто Дел’Анно, преподавател в Университета на Салерно (UNISA), Италия, изнесе публична лекция на тема „Неформалната икономика – причини, последици и измерване“.

016.JPG

Студенти от  специалностите  „Икономика“, „Макроикономика“, „Стопанска логистика“, „Икономика и управление с преподаване на английски език“ и преподаватели се запознаха  с  теоретичните положения при изследването и анализирането на неформалната икономика – дефиниции,  видове, причини и последствия. Доц. д-р Дел’Анно  представи  основните подходи и методи за емпирично изучаване на неформалната икономика, като особено внимание беше отделено на анализирането й посредством статистическия метод „структурно моделиране“. Особен интерес предизвикаха резултатите за оценката на неформалната икономика в България.

DSC08234.JPG

Лекцията завърши с дискусия по представената проблематика.

P1160600.JPG

Доц. д-р Роберто Дел’Анно е гост на УНСС и катедра „Логистика“  по преподавателска мобилност на програма „Еразъм+“. Той води лекционен курс по „Икономика“ и „Финанси в публичния сектор“ в Университета на Салерно, Според  изследване на International Biographical Centre, Cambridge, England,  за 2011 г. той е сред  2 000 изключителни интелектуалци на 21 век. Лекторът представи Университета на Салерно като добра възможност за провеждане на студентска, преподавателска и административна мобилност.

 P1160584.JPG

доц. д-р Красимир Керчев, д-р Росанна Питильо (Втори университет на Неапол) и доц. д-р Роберто Дел’Анно

P1160589.JPG

Мероприятието, проведено на 19 май в Голяма конферентна зала на УНСС, беше организирано  от катедра „Логистика“ със съдействието на доц. д-р Красимир Керчев (катедра „Икономикс“), ст. пр. Калина Братанова (катедра ЧЕПЛ) и Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели.

 

Галерия снимки от Открита лекция – дискусия на тема „Неформалната икономика – причини, последици и ...